KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w podziemnej trasie turystycznej „Rzeszowskie piwnice” jest Estrada Rzeszowska z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 24 , 35-025 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora Estrady.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym, w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż 14 dni.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO, oraz prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Inne informacje:
  Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

Kalendarz

LIPIEC 2024

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kontakt

Rzeszowskie Piwnice
ul. Rynek 26
35-064 Rzeszów

wt.-ndz.:
10:00 - 19:00

Napisz do nas

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.

Logotypy unijne

Logotypy projektu