Czy wiecie jaka dominuje skała w Rzeszowskich Piwnicach? Chodzi konkretnie o ten żółtawy pył, który widoczny jest praktycznie wszędzie, a szczególnie na powierzchni niemal każdej z piwnic. To skała lessowa.

"Kopcie piwnice i od razu je zasklepiajcie" - głosił fragment edyktu skierowany do mieszczan w roku 1627 przez pan na Rzeszowie Mikołaja Spytka Ligęzę o nakazie o przysklepianiu piwnic i grub, w których składowano wino. Ci, którzy kopali piwnice, a najwcześniej o takowych wiemy z dokumentu wystawionego przez Piotra Kmitę zwanego "Lunakiem" w roku 1427, pod wówczas drewnianym Ratuszem w Rzeszowie, zdawali sobie sprawę z tego, że nie mogli pozostawić jam, gdyż te kopane były w skale lessowej, na której z kolei leży rynek wraz całą zabudową. Groziłoby to katastrofą budowlaną i nie przetrwałyby systemy piwnic tu wytyczne od średniowiecza.

Skąd less, na którym spoczywa rzeszowski Rynek? Ma to związek z ostatnim zlodowaceniem, tzw. północnopolskim datowanym na od 115 do 11,7 tys. lat p.n.e., kiedy to ten ekstraordynaryjny klimat dotarł również na tereny obecnego Podkarpacia. Najstarsza część miasta, a jest nią niewątpliwie i rynek, to jedna z trzech serii sedymentacyjnych, a te z kolei dzielą się na terasy. Teren, o którym mowa, zajmuje terasę średnią o wysokości około 15 m. Terasa średnia w tym przypadku ma też szerokość 1,4 km, a dominującą skałą jest właśnie less, który z kolei maskuje jeszcze inne, pierwotne rysy rzeźby terenu charakteryzujące się falistością i rozcięte są głębokimi dolinami Przedgórza Rzeszowskiego, wchodzącego w skład Wysoczyzny Przykarpackiej.

Skała lessowa jest zatem wszędzie w naszej trasie podziemnej. Widać ją pod stopami, na cegłach, w ścianach i różnych zakamarkach. Istnieje nawet specjalnie piwnica na poziomie około 7 metrów pod płytą rynkową i zabudową kamieniczną, gdzie na potrzeby turystyczne odsłonięto less, by uzmysłowić występowanie takich właśnie warunków geologicznych.

Kalendarz

GRUDZIEŃ 2023

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logotypy unijne

Logotypy projektu