Przeszłość Rzeszowa to nie tylko dzieje, które zachowane zostały w formie pisma. Przeszłość Rzeszowa to również pradzieje, gdzie źródłem dla nas dziś dostępnym jest materia - źródła materialne - czyli to, co człowiek po sobie pozostawił. Więcej, pradzieje mają swój klasyczny podział na epoki: kamień, brąz i żelazo.

Co to oznacza? Mniej lub bardziej uchwytne dziś ślady osadnictwa, albo krótkotrwałego pobytu w danym miejscu; pozostawiony po sobie obrobiony kamień, np. krzemień; kości, które wcześniej pradziejowy człowiek albo obrobił na narzędzia, bądź pozostawił po sobie, gdyż spożył obiad z upolowanej uprzednio sarny czy dzika; ceramika, o trwałej lub mniej trwałej jakości, ze zdobieniami, bądź nie, toczona na kole, albo lepiona ręcznie; wyrobymetalowe, jak np. brąz, miedź, żelazo, złoto, srebro, i tutaj szeroki asortyment takich przedmiotów: broń, narzędzia, biżuteria, monety, naczynia, okucia różnych przedmiotów i in; cmentarzyska, ciałopalne gdzie do dzisiaj pozostały tylko szczątki spalonych kości, a te umieszczone w specjalnych ceramicznych urnach lub szkieletowy, gdzie reprezentanci danej kultury archeologicznej taką właśnie mieli praktykę pożegnania swych zmarłych.

Stanowiska archeologiczne, którymi właściwie usiane jest miasto Rzeszów, wytyczone zostały przez Rzeszowski Ośrodek Archeologiczny już od lat 50. XX w. Badania trwają do dnia dzisiejszego i związane są z różnymi programami badawczymi: ratunkowymi, nadzorami przed zabudową, odkrywaniem zupełnie nowych stanowisk i in. Warto zaznaczyć, że obecna lista stanowisk archeologicznych daje niemal pełny obraz pradziejowy Rzeszowa. Informuje, że:

- obecność człowieka na tym terenie sięga około 10.000 lat p.n.e., czyli okresu późnego paleolitu i kultury świderskiej;

- w Rzeszowie istniało wielkie osadnictwo neolityczne, poczynając od dzielnicy Zwięczyca i dalej ku północy z osiedlem Tysiąclecia i dzielnicą Staromieście włącznie, którego chronologia ustalona została na 5.600 – 3.800 p.n.e. i obejmowała takie kręgi kulturowe, jak ceramikę wstęgową rytą i kłutą, a także malicką;

- w okresie wpływów rzymskich i wędrówki ludów (I/II-IV/V w. n.e.) istniała tutaj odnoga szlaku bursztynowego, a we wsi Świlcza odkryto tzw. skarb ze Świlczy, w którego skład wchodził zdeponowany w ziemi bursztyn, garnitur monet późnorzymskich oraz wyjątkowo zdobna biżuteria;

- w okresie wczesnego średniowiecza (X-XIII w.) z kolei obecny Rzeszów był terenem pogranicza polsko-ruskiego, a obejmując rejon dzisiejszego ścisłego centrum miasta, istniały tam osady, które z czasem dały zręby pod przyszłe miasto średniowieczne (XIV w.).

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do naszych podziemi, gdzie oddać się można spacerowi w dwóch tematach: "Interaktywna legenda" lub "Obrazy historii".

Kalendarz

CZERWIEC 2024

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.

Logotypy unijne

Logotypy projektu